Y Gymdeithas Prayer

Heavenly Father, we ask you to bless the work and inspire the members of Y Gymdeithas.

Grant that we may be faithful to your Word and to the traditions received from the Saints of Wales, so that we may hold out to future generations the Gospel of hope within the family of the Church Universal.

Bring us all into the Kingdom of your love where we may fulfil our calling to be faithful disciples of your Son, Our Saviour Jesus Christ, to whom be glory and praise for ever. Amen.

Gweddi y Gymdeithas

Dad nefol, atolygwn i ti fendithio gwaith y Gymdeithas ac ysbrydoli ei haelodau.

Caniata i ni fod yn ffyddlon i'th Air ac i'r traddoddiadau hynny yr ydym wedi eu derbyn gan seintiau Cymru fel y gallom ninnau gynnig i'r cenhedlaethau i ddod Efengyl gobaith o fewn teulu Dy Eglwys Gyffredinol.

Arwain ni oll i Deyrnas dy gariad lle y cyflawnom ein galwedigaeth fel disgyblion ffyddlon dy Fab, ein Iachawdwr Iesu Grist, canys iddo Ef y byddo gogoniant a mawl yn oes oesoedd. Amen.